Hoe worden de extra projecten gefinancierd?

Goede doelen die een bijdrage van de VriendenLoterij ontvangen, kunnen extra financiële steun krijgen voor bijzondere projecten. Het geld daarvoor komt uit de opbrengst van de twee jaarlijkse extra trekkingen.

Was dit het antwoord op uw vraag?