Hoe is het toezicht op de trekkingen geregeld?

De trekkingen
De VriendenLoterij organiseert veertien trekkingen per jaar. Twaalf maandelijkse, reguliere trekkingen en tweemaal per jaar een extra trekking. Deze extra trekkingen, ook wel de 13e en de 14e trekking genoemd, vinden in 2019 plaats in augustus en december. De notaris is bij alle trekkingen aanwezig. Deze trekkingen zijn aan het begin van iedere maand volgend op de speelronde van de maand ervoor. Bijvoorbeeld: begin juni vindt de trekking van de speelronde mei plaats. De uitslagen staat vanaf de 9e van de maand daarop op de site. Winnaars ontvangen hun prijzen automatisch op het rekeningnummer waarvan de afschrijving heeft plaatsgevonden of op het bij ons bekende adres.

Toezichthoudende instanties
De kansspelmarkt, en dus ook de VriendenLoterij, staat onder streng toezicht. De controlerende instanties zijn:
- het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
- de Kansspelautoriteit,
- het Nederlands Meetinstituut (NMi),
- de notaris,
- de externe accountant,
- de externe Electronic Data Processing (EDP) Auditor,
- de MVO-accountant.

Ook de Belastingdienst, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het College Bescherming Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Reclame Code Commissie en diverse consumentenbelangenorganisaties houden in de gaten wat aanbieders op de kansspelmarkt doen. En natuurlijk stellen onze deelnemers regelmatig vragen waardoor we scherp blijven.

De trekking
Uiteraard is voor een loterij de trekking en het willekeurige verloop daarvan essentieel. Daarom is voor de uitvoering van de trekking in eigen beheer speciale software ontworpen. Dit trekkingssysteem van de loterij is volledig intern en extern gecontroleerd en aan diverse audits van onder andere PricewaterhouseCoopers onderworpen. Ten slotte is de programmatuur gecertificeerd door het Nederlands Meetinstituut (NMi). Bij de certificering is vastgesteld dat ieder lot een gelijke kans in de trekking heeft. Ook controleert het NMi periodiek (onaangekondigd) op het gebruik van de gecertificeerde software. De software zorgt ervoor dat de trekking willekeurig en eerlijk plaatsvindt. De notaris is bij iedere trekking aanwezig en stelt voorafgaand aan de trekking vast of gebruik wordt gemaakt van de door het NMi gecertificeerde software. Na de trekking stelt de notaris vast dat alle prijzen zijn toegekend door de trekkingssoftware.

Externe partijen hebben geen ongeautoriseerde toegang tot het systeem waarin alle loten staan geregistreerd. De trekkingsbestanden zijn beveiligd middels systeemcontroles en hashtotalen zorgen ervoor dat deze niet ongezien gewijzigd kunnen worden. Daarnaast checkt een EDP Auditor van PricewaterhouseCoopers achteraf of alle deelnemende loten correct in de trekking zijn meegenomen.

De procesuitvoering van de trekking treft u uitgebreid en precies omschreven aan op onze site: www.vriendenloterij.nl/over-ons/regelgeving-en-toezicht.htm.

Voor meer informatie, zie ons Deelnemersreglement, https://www.vriendenloterij.nl/deelnemersreglement.htm.

Was dit het antwoord op uw vraag?

Antwoorden die anderen nuttig vonden

Wanneer zijn de trekkingen van de VriendenLoterij?
Ik wil meer informatie over een Reisgids naar keuze